top of page

מהפכת המימן - האנרגיה הירוקה של העתיד

27 בדצמבר 2022

פרופ' גדעון גרדר

מהי כלכלת מימן? מה ההבדל בין מימן ירוק לכחול ואפור? האם אנרגיית מימן היא האנרגיה של העתיד? על נושאים אלו ועוד בהרצאה.

פרופ' גדעון גרדר, הפקולטה להנדסה כימית, הטכניון, הינו ממיסדי חברת H2Pro. החברה הינה חברה ישראלית המפתחת טכנולוגיה לפיצול מים לאטומי מימן וחמצן לשם הפקת אנרגיית מימן.

bottom of page