top of page

מחלת העכברת בנחלים

הצעה לפעילות

מים, שינויי אקלים

פעילות העוסקת במחלת העכברת הכוללת איסוף מידע על המחלה והצגתו כמו גם דיון במשבר המים בצפון והצעת פתרונות לבעיה.

באמצע הקיץ, בשלהי החופש הגדול ושיא עונת התיירות בגולן, התבשרנו על סגירת נחלים (זוויתן, זאכי, יהודייה,בריכת המשושים, ג'ילבון, פארק הירדן והמג'רסה ) שהיו חשודים כמזוהמים וגרמו ככל הנראה, להתפרצות מחלת העכברת. 

התפרצות מחלת העכברת היא ככל הנראה תוצאה של זרימות נמוכות מאוד בנחלים שמצמצמות את תחלופת המים בנחלים ומאפשרות להפרשות בעלי חיים המכילות את החיידק להצטבר במקורות המים ולהעלות בהם את ריכוז החיידקים, מה שמעלה גם את סיכויי ההידבקות במחלה. על פי נתוני השירות המטאורולוגי חורף 18-2017 היה יבש מהרגיל באזור אצבע הגליל ובצפון הגולן. הצטברות של חמש שנים שחונות, יחד עם גידול מתמיד באוכלוסייה ועליה בצריכת המים, הובילו להידלדלות מקורות המים בצפון ולזרימות חלשות במיוחד בנחלי הגולן ובמקורות הירדן. למניעת ההידבקות רשות הטבע והגנים סגרה את הכניסה לנחלים המזוהמים והוחלט על נקיטת מספר פעולות מיידיות. הנזק שנגרם לתיירות בגליל ובגולן הוערך בכ-20 מליון ₪ עקב ביטול הזמנות לינה, ביקורים באתרים ושרותים כגון מזון, הדרכה, תדלוק ושירותי תיירות אחרים. בעיית התייבשות מקורות המים בצפון אינה חדשה אלא תהליך מתמשך המושפע מהבצורת ומקידוחים ושאיבות של המים לשימושים שונים.

bottom of page