top of page

 בידינו
מרכז המורים הארצי לחינוך סביבתי ולקיימות

שער סביבתון ספטמבר 2023.png
  • מהי למידה חברתית רגשית?
  • מודל ועקרונות מנחים להוראת מיומנויות חברתיות-רגשיות
  • הצעה לפעילות
ועוד...

מרכז המורים הארצי פועל לקידום החינוך הסביבתי והחינוך לקיימות תוך מתן דגש מיוחד לנושא שינויי האקלים. המרכז פועל במטרה לתת כלים לשילוב נושאים אלו לכלל המורים בחטיבות הביניים ובתיכונים ובפרט למורי המקצועות המדעיים. 

 

באתר זה תוכלו למצוא משאבי הוראה ולמידה מגוונים אשר פותחו במרכז המורים במטרה לתמוך בהוראת נושא שינויי האקלים, חינוך סביבתי וקיימות. כמו כן, האתר מציג את פעילויות המרכז - עלון המרכז "הסביבתון", ימי עיון וכנסים ופיתוח מקצועי. 

 

להצטרפות לרשימת התפוצה של המרכז,     להצטרפות לדף הפייסבוק של המרכז,    להצטרפות לקבוצות הווטסאפ של מורים מלמדים שינויי אקלים 

לפנייה ישירה: beyadeinu@technion.ac.il

  • Facebook
  • YouTube

משאבי הוראה ולמידה

Compost Pickup Service_edited.jpg
Green Forest_edited.jpg
Dollars_edited.jpg
Polar Bears_edited.jpg
red road signage_edited_edited.jpg
Gentle Stream_edited_edited.jpg
AdobeStock_291213434_edited.jpg
bottom of page