top of page

השתלמות עדכון ידע מדעי, תשפ"ב יעדי האו"ם ה-SDGs

איכות מקורות המים בישראל, מים מותפלים ואיכותם וההשפעה הסביבתית של מתקני ההתפלה

17 במאי 2022

ההרצאה עוסקת במים נקיים ותברואה כחלק מיעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא.
פרופ' אורי להב הינו ראש היחידה לסביבה, מים וחקלאות ביחידה להנדסת הסביבה בטכניון, חלוץ בתהליכי טיפול במים מותפלים. קבוצת המחקר בהובלתו פיתחה קריטריונים לאיכות הנדרשת למים מותפלים בישראל והליכים חדשניים לטיפול המשלים במים מותפלים.

פרופ' אורי להב

שינויים ואתגרים במשק החשמל

5 באפריל 2022

ההרצאה עוסקת ביעד האו"ם מס' 7 לפיתוח בר קיימא. המרצה דנה באנרגיה במבט רב ממדי, ובפרט בהיבט של אנרגיה נקייה וזמינה. ההרצאה עוסקת במדיניות ציבורית תוך התמקדות במתרחש בישראל בהתייחס למדיניות ותוכניות עתידיות בתחום האנרגיה.
פרופ' יעל פרג כהן מינץ הינה מומחית למדיניות אנרגיה ושינוי אקלים; סגנית דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן; חוקרת בכירה במכון לשינוי האקלים, אונ' אוקספורד, אנגליה. מחקרה מתמקד בשלושה תחומים עיקריים: שווקי אנרגיה עתידיים, התנהגות צרכני אנרגיה ומעבר לחברה דלת פחמן.

פרופ' יעל פרג כהן מינץ

טרופיקליזציה של הים התיכון בשל שינוי אקלים ופלישות מינים - אתגר לשמירת טבע

29 במרץ 2022

ההרצאה עוסקת ביעדים מס' 13 ו-14 לפיתוח בר קיימא של האו"ם בהתייחס לנושא שימור משאבים ימיים.
פרופ' גיל רילוב, אקולוג ימי, חוקר בכיר במכון הלאומי לאוקינוגרפיה, חקר ימים ואגמים לישראל, פרופסור חבר בפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטת חיפה. עוסק בתחומי מחקר הקשורים לאקולוגיה ימית ושימור ולאקולוגיה קהילתית. מוביל את מעבדת המחקר Marine Community Ecology.

פרופ' גיל רילוב

אולי עוד לא אכלנו אותה? מערכת המזון בעידן שינוי אקלים

22 במרץ 2022

הרצאה העוסקת במערכת המזון בעידן שינוי האקלים, בהתייחס לבטחון תזונתי ושימור מזון.
ד"ר חגית אולנובסקי , שמובילה את הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא, אותו הקימה מתוך מטרה לקדם תזונה בריאה ובת קיימא (סביבתית וחברתית) על בסיס ידע מדעי ולטובת כל תושבי ישראל. ד"ר אולנובסקי הינה יועצת עצמאית לניהול סיכוני בריאות וסביבה בישראל, ועובדת עם המשרד להגנת הסביבה (מדענית ראשית ואגף שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי), עם רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, עיריית תל-אביב ועיריית אשדוד, ארגונים, חברות וגופים נוספים.

ד"ר חגית אולנובסקי

האקולוגיה של שינוי גלובלי ונגישות לפתרונות במסגרת יעד 15 - "חיים על פני האדמה"

15 בפברואר 2022

ההרצאה עוסקת ביעד 15 - חיים על פני האדמה. יעד זה עוסק בשמירת הטבע על ידי הגנה על מערכות אקולוגיות ביבשה, שחזורן וקידום שימוש בר קיימא בהן.
פרופ' ז'וזה גרינצוויג, מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית בירושלים, רחובות. פרופ' גרינצוויג חוקר מערכות אקולוגיות של עצים.

פרופ' ז'וזה גרינצוויג

יעד 11 - ערים מקיימות, מכילות וחסונות

1 בפברואר 2022

בהרצאתה, ד"ר אורלי רונן רותם עוסקת בנושא של ערים וקהילות מקיימות וכוללת סקירה של יעדי האו"ם בהקשר לתפיסות של קיימות ופיתוח בר קיימא (מערכת היחסים בין חברה, כלכלה וסביבה), נתונים על ההתפתחויות בעשור האחרון אשר משפיעות על תפיסות אלו ודוגמאות לפתרונות לקהילות עירוניות. כמו כן, ד"ר אורלי רונן רותם מתייחסת בהרצאתה לדו"ח היערכות ישראל למשבר האקלים שסוקר את היערכות מדינת ישראל בעקבות הפעולות המרכזיות הננקטות כיום בעולם בנוגע לשינויי האקלים ולמדריך להכנת תוכנית פעולה מקומית להיערכות לשינויי אקלים ואנרגיה מקיימת אשר הופק בשיתוף משרד י ממשלה, מרכז השלטון המקומי ופורום ה-15.
ד"ר אורלי רונן רותם הינה מייסדת המעבדה לחדשנות וקיימות עירונית בבית ספר פורטר ללימודי סביבה, מנכ"ל לשעבר של מרכז השל לקיימות ומייסדת המרכז לקיימות מקומית במרכז השל. לאורלי תואר שלישי בגיאוגרפיה ותכנון ערים מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במנהל עסקים ומדיניות ציבורית. אורלי מובילה מזה כעשור את הקיימות המקומית בישראל דרך הכשרות, פיתוח מסגרות אסטרטגיות ויצירת כלים לרשויות המקומיות ולקהילות התושבים.

ד"ר אורלי רונן רותם

יעדי האו"ם לפיתוח בר-קיימא

18 בנובמבר 2021

בשנת 2015 התכנסה הקהילה הבינלאומית, הכוללת את מדינות ה-OECD והמדינות הפחות מפותחות, במטרה לגבש חזון משותף לפיתוח בר-קיימא עד 2030. גיבוש החזון המשותף והחתירה להשגתו תהובילו לבניית תכנית בעלת שבעה עשר יעדים מרכזיים במגוון תחומים, שמטרתם להביא את האנושות לרווחה ושלומות (well being) של כלל האנושות. יעדים אלו מכונים SDG’s-Sustainable Development Goals. מתוך יעדי העל, הוגדרו 169 מטרות אופרטיביות לקידום היעדים, ו-242 מדדים להערכת ההתקדמות ביישומם והשגתם בכל מדינה.
ההרצאה ניתנה על ידי גב' צרויה שבח, עורכת הדו"ח הממשלתי של יעדי האו"ם, המפרטת בהרצאתה על מהות ה SDG's וחושפת את הצעדים וההערכה שנעשים בארץ על מנת להשיג את החזון ב-2030. הרצאה זו היא הראשונה בסדרת ההרצאות העוסקות ביעדי האו"ם, שניתנו במסגרת פיתוח מקצועי למורים מטעם מרכז המורים בידינו לחינוך סביבתי ולקיימות.

גב' צרויה שבח

bottom of page